Naar aanleiding van vragen en opmerkingen willen we u op het volgende wijzen: alle kosten voor de zorg die wij leveren, worden door de zorgverzekeraar vergoed en gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Dit geldt echter niet voor de zorg die u ontvangt van andere zorgverleners, voor de medicatie die u voorgeschreven krijgt of voor de onderzoeken die buiten de huisartsenpraktijk plaatsvinden. Deze worden vaak wel vergoed, maar gaan wel ten koste van het jaarlijkse eigen risico.