In onze praktijk worden geen rijbewijskeuringen / CBR keuringen gedaan. Hiervoor kunt een onafhankelijke keuringsarts benaderen. 

Op onderstaande website kunt u hiervoor enkele mogelijkheden in de regio vinden. 
https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/rijbewijskeuring-keuringsartsen