• Onze spreekuren gaan uitsluitend op afspraak.
  • Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is bereikbaar voor spoedgevallen tussen 08.00 en 17.00u. Voor overige vragen is de praktijk telefonisch bereikbaar tussen 8.00 -10.00u, 10.30-12.30u en 14.30-16.30u
  • Het aanvragen van huisbezoeken kan telefonisch tussen 08.00 en 11.00u
  • Als u denkt meer tijd nodig te hebben, vraag dan om een dubbele consult bij het maken van de afspraak.
  • Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u het beste op werkdagen bellen na 9.00u. Meestal hebben we uw uitslagen ontvangen en verwerkt 2 dagen na het onderzoek, soms spreekt de arts het anders met u af.

Wat als u niet op uw afspraak verschijnt?

Het komt soms voor dat patiënten voor hun afspraak bij arts, praktijkondersteuner of doktersassistente niet komen opdagen zonder dit tijdig af te melden. Dit vinden wij jammer, vooral omdat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om dit probleem te verminderen hanteren wij, na een eerste waarschuwing, een wegblijftarief.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van tevoren (bij voorkeur 24 uur) en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden ingepland.

Gebruik van wegblijftarief

Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij de patiënt zelf en niet bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal dit niet uitbetalen, omdat er geen zorg is geleverd. Er geldt een minimale afzegtermijn voor de afspraak, 24 uur van tevoren. De hoogte van het tarief varieert afhankelijk de geplande afspraak/tijd.

Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af!

Te laat

Als u te laat komt meldt u zich dan altijd bij binnenkomst aan de balie. In de meeste gevallen dient u een nieuwe afspraak te maken maar soms is het toch nog mogelijk om gezien te worden.