Spreekuur assistente

De praktijkassistentes hebben een medische opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Zij zorgen voor een goede organisatie van de dagelijkse werkzaamheden. Voor uitslagen, vele praktische vragen, adviezen, medische handelingen en controles op afspraak kunt u bij hen terecht. Daarnaast doen de assistenten ook spreekuren voor bepaalde categorieën patiënten (o.a. bij risico op chronische ziekten) in overleg en onder supervisie van de huisarts.

Spreekuur praktijkondersteuner

De praktijkondersteuners hebben een medische HBO-opleiding gevolgd. In overleg en onder supervisie van de huisarts, doen de praktijkondersteuners spreekuren voor bepaalde categorieën patiënten (o.a. diabetes, hart-vaatziekten, longziekten). Ze geven begeleiding aan mensen die willen stoppen met roken.