Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U hoort dan van de assistente op welke locatie u een afspraak heeft, Couwenbergstraat 34 of Geeresteinstraat 32. Wanneer u een afspraak heeft in locatie Geeresteinstraat, dan kunt u plaatsnemen in de gemeenschappelijke wachtkamer (in de fysiotherapiepraktijk). U hoeft zich niet te melden, u kunt plaatsnemen en wordt vanzelf geroepen. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en mate van spoed van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur

Wij zijn gestart met houden van een avondspreekuur. Dit doen wij 1 x per week. Deze ruimere openstelling is een service voor onze patienten voor wie het lastig is om binnen kantooruren af te spreken. Voor het avondspreekuur geldt ook dat wij werken op afpraak.

Meer tijd

Mocht u meerdere klachten of vragen hebben, of wilt u met meerdere personen het spreekuur bezoeken, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij het maken van de afspraak. De assistente kan hier dan rekening mee houden en meer tijd voor u inplannen.

Tijdig afmelden

Wij vragen u bij verhindering dit tijdig door te geven. De vrijgekomen tijd gebruiken wij graag voor andere patiënten. Helaas komt het nog te vaak voor dat afspraken niet tijdig worden afgezegd. Wij hanteren daarom een wegblijftarief voor afspraken die niet 24 uur van te voren afgezegd zijn. Dit geldt voor alle afspraken, ook voor de afspraken bij de praktijkondersteuners.

Telefonisch overleg

Indien u een hulpvraag heeft voor de huisarts die naar uw mening telefonisch kan, bijvoorbeeld om te overleggen over een uitslag, geef dit dan tussen 8.00 – 11.30 uur aan de assistente door. De huisarts zal u, indien mogelijk, dezelfde dag terugbellen.

Huisbezoek

Een visite is alleen bedoeld voor patiënten die niet in staat zijn vanwege hun gezondheid naar de praktijk te komen. In het algemeen zien we liever patiënten op de praktijk omdat we daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben. Een visite kunt u het beste tussen 8.00 – 11.00 uur aanvragen.