Vervanging POH-S

Vanwege onvoorziene omstandigheden is onze praktijkondersteuner voor chronische ziekten Naoël voorlopig afwezig. Hoewel dit soort situaties niet te voorkomen zijn, vinden wij het jammer dat we nu een vervanger moeten regelen, mede vanwege de personele wisselingen in dit spreekuur eerder. We Lees meer…